Rejestracja

  Dane osoby szkolonej:

  Imię i nazwisko

  Data urodzenia (w formacie RRRR-MM-DD)

  Nr Profilu Kandydata na Kierowcę PKK (20 cyfr bez spacji):

  Email

  Telefon (9 cyfr bez spacji):

  Rodzaj kursu

  Preferowana data kursu teoretycznego

  Preferowany instruktor, jeżeli pamiętasz wpisz tutaj jego nazwisko?

  Jazdy odbywają się od poniedziałku do soboty. Podaj w jakich dniach i godzinach możesz je realizować?

  Skąd dowiedziałeś się o naszej firmie

  Uwagi kursanta dotyczące kursu (nie wymagane)

  Przesłane przez Państwa dane zostaną wykorzystane wyłącznie w celu dokonania rejestracji na kurs prawa jazdy, za pomocą Profilu PKK w Portalu OSK, którego właścicielem jest PWPW S.A. – z siedzibą pod adresem ul. Sanguszki 1, 00-222 Warszawa.